จังหวัดชัยนาทปิดการอบรมชุดอาสาสมัครจักรยานบริการท่องเที่ยว นำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเมืองสาปยา

จังหวัดชัยนาทปิดการอบรมชุดอาสาสมัครจักรยานบริการท่องเที่ยว นำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเมืองสาปยา
วันนี้ (3 ก.ย.60) นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ไตรมาสที่ 4 การบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่ 4 อบรมทบทวนปฏิบัติการชุดอาสาสมัครจักรยานบริการท่องเที่ยวนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเมืองสาปยา ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

นายองอาจ หลำอุบล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมทบทวนปฏิบัติการจิตอาสาสมัครจักรยานบริการท่องเที่ยวนำรองพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเมืองสาปยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่าย และทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เครือข่ายท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท และได้บูรณาการสร้างรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล โดยมีกิจกรรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายมีผู้เข้าร่วม 55 คน ประกอบด้วย อาสาสมัคร จำนวน 45 คน และวิทยากรจากทีมหน่วยอาสาสมัครตำรวจสายตรวจจักรยาน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 10 คน
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมอบใบประกาศนียบัตรให้กับอาสาสมัครและมอบรางวัลให้กับ กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการเป็นอาสาสมัครจักรยาน ได้แก่ กลุ่มหนุมาน และกลุ่มพระราม และมอบรางวัลให้กับกลุ่ม การจัดการบูรณาการโดยใช้ไอที ด้านการท่องเที่ยวแบบ 4.0 ได้แก่ กลุ่มหนุมาน กลุ่มทศกัณฐ์ และกลุ่มพระราม อีกด้วย
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิฑูรย์ ขุนขำ
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

Edit