ติดป้ายแจ้งยื่นทำใบอนุญาต คาดตลาดกลับเปิดขายต่อ 

สำนักงานเขตประเวศ ติดป้ายคำสั่งแจ้งเจ้าของตลาดรอบ “บ้านป้าทุบรถ” ยื่นทำใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ภายใน 7 วัน หากไม่ยื่นต้องหยุดประกอบการทันที หากยังฝ่าฝืนเจอจับปรับ โทษหนักจำคุก แต่หากทำตามจะเปิดตลาดขายต่อ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณตลาดร่มเหลือง เขตประเวศ กทม. ได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ นำกระดาษสีขาว ขนาดเอ 4

มีข้อความระบุว่า “21 ก.พ. 2561 เรื่อง คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไขหรือปรับปรุง เรียนเจ้าของตลาดร่มเหลือง ด้วยนายสมบัติ เครือกีรติธรรม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดและสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการของท่าน ซึ่งตั้งอยู่อาคารไม่มีเลขที่ ซอยศรีนครินทร์ 55 แขวงหนองบอนเขตประเวศ กทม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. พบว่าท่านจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 38 พรบ.สาธารณสุข 2535 ประกอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ.2546 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพรบ.สาธารณสุข จึงออกคำสั่งให้ท่านยื่นคำขอ รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตามมาตรา 34 แห่ง พรบ.สาธารณสุข 2525 พร้อมเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Edit