ประกันชีวิต จำเป็นจริงหรือ?

“ประกันชีวิต” เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ให้ความคุ้มครองและให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุด? แม้ประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำและช่วยวางแผนอนาคตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ก็ตาม

ซึ่งก่อนจะวางแผนหรือเลือกประกันชีวิตเป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยง คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้แน่ชัด เพื่อมองหารูปแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด ให้ความคุ้มครองเพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตและให้ผลประโยชน์ทันเวลาหรือใกล้เคียงกับช่วงอายุที่คุณต้องการ

รูปแบบการใช้ “ประกันชีวิต” เป็นเครื่องมือวางแผนอนาคต

1. ใช้ประกันเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทาง “การเงิน”

ประกันชีวิตมีความเสี่ยงต่ำ มีผลตอบแทนทุกปี [ตามเงื่อนไขกรมธรรม์] ทำให้การวางแผนการเงินทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวเป็นจริงได้ง่ายขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น

คุณอายุ 25 ปี ต้องการวางแผนเกษียณ โดยมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เดือนละ 30,000 บาท x 12 = ปีละ 360,000 บาท หรือ 7,200,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายไปอีก 20 ปี
เท่ากับคุณต้องออมเงินเดือนละ 20,746 บาท x 35 ปี แต่หากคุณเลือกวางแผนทางการเงินด้วย ประกันชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ คุณก็มีโอกาสออมเงินด้วยจำนวน้อยลง ได้รับผลตอบแทนทุกปีและรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงสูง

2. ใช้ประกันเป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันให้ “ครอบครัว”

เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีรายได้หลักทางเดียว โดยการมีประกันชีวิตที่ทุนประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป จะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัว เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

ยกตัวอย่างเช่น

มีรายจ่ายครอบครัว เฉลี่ยอยู่ที่ 26,915 บาท / ต่อเดือน เท่ากับต้องมีประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับครอบครัวเดือนละ 26,915 บาท x 5 ปี = 1,614,900 บาท การมีประกันชีวิตจึงช่วยสร้างความมั่นคงและมั่นใจได้ว่าครอบครัวจะเดินต่อไปได้ แม้เกิดเหตุไม่คาดคิด

3. ใช้ประกันเป็นเครื่องมือประกัน “สุขภาพ”

เพราะการรักษาตัวแต่ละครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง การมีประกันชีวิตจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อเงินออมที่มีอยู่ แต่อย่าลืมประเมินสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ประวัติการเจ็บป่วยสุขภาพของตนเอง, พฤติกรรมการ ใช้ชีวิต, ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว รวมถึงศึกษารายละเอียดค่ารักษาพยาบาล เพื่อวางแผนทางการเงินได้แม่นยำยิ่งขึ้นและเลือกประกันสุขภาพได้เหมาะสมกับตัวเอง

4. เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งของทรัพย์สินในระยะยาว

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงต่ำ ช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยสามารถกำหนดเป้าหมายทรัพย์สินที่ต้องการบริหารผลตอบแทนที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อเลือกประกันที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด

5. เครื่องมือส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกหลาน

ประกันชีวิตจะกลายเป็นหลักให้ลูกหลานได้ในรูปแบบมรดก แม้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้ว โดยคุณสามารถประเมินมูลค่ามรดกที่ต้องการส่งต่อสู่ผู้รับผลประโยชน์ และประเมินระยะเวลาที่ต้องการส่งต่อทรัพย์สินที่มีอยู่

Edit